TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN MARKETING

Vị trí tuyển dụng: Tuyển nhân viên Marketing Yêu cầu giới tính: Không yêu cầu Địa điểm làm việc: TP. Đà Nẵng Yêu cầu độ tuổi: 18 – 25 tuổi

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KINH DOANH

Vị trí tuyển dụng: Tuyển nhân viên Kinh Doanh Yêu cầu giới tính: Không yêu cầu Địa điểm làm việc: TP. Đà Nẵng Yêu cầu độ tuổi: 18 – 25